Presentació

La proliferació de fons d’inversió immobiliària durant l’última dècada, així com la nova realitat de les entitats financeres i la seva alta exposició al sector immobiliari, han posat de relleu el rol destacat que juguen les gestores immobiliàries en el mercat actual. Aquest outsorcing o externalització de la gestió ha comportat una nova manera de fer les coses, més professional, amb equips directius que compten amb una llarga experiència en el sector.

L’altra cara de la moneda la trobem en les alternatives d’externalització que ofereix el mercat quan parlem de gestionar carteres immobiliàries de patrimonialistes no institucionals sense estructura pròpia, segment que ha canviat més aviat poc en els darrers anys.

Els nostres serveis

El naixement de Sensat està motivat pel convenciment que un nombre important de famílies amb patrimoni immobiliari no se senten satisfetes amb les opcions d’externalització de gestió immobiliària que el mercat ofereix.

A Sensat creiem que hi ha una altra manera de portar la gestió patrimonial en matèria d’immobles, una manera enfocada a donar resposta a les necessitats reals dels propietaris.

Tot i que l’objectiu últim —la maximització del valor patrimonial de la cartera immobiliària— no varia, la manera d’abordar la gestió i la relació propietat-gestor que proposem suposa una alternativa de servei diferenciada.

En paral·lel a la gestió de carteres immobiliàries, Sensat també ofereix els seus serveis a patrimonialistes que, tot i tenir una estructura pròpia per gestionar els actius, puguin necessitar un suport puntual per realitzar funcions o projectes específics.

Estarem encantats d’explicar-li de primera mà els detalls de la nostra manera d’entendre una qüestió tan capital per a la majoria de famílies propietàries de carteres d’immobles.

A qui va dirigit

Els serveis de gestió que ofereix Sensat van dirigits a:

  • Patrimonialistes sense una estructura pròpia que tenen externalitzada la gestió però que no estan satisfets amb com es du a terme.
  • Patrimonialistes que tenen estructura pròpia però que poden necessitar un suport puntual (processos de comercialització, projectes específics…)

Sobre nosaltres

Fernando Sensat compta amb més de deu anys d’experiència en el sector immobiliari treballats en empreses líders en les seves respectives àrees: la consultora immobiliària CBRE, la promotora Inbisa Inmobiliaria (i col·laboració amb la filial constructora del grup, Inbisa Construcción), la gestora de fons immobiliaris Goodman i el family office Caboel.

El fet de haver tingut l’oportunitat de treballar en empreses de referència en el sector, duent a terme funcions en segments d’activitat tan diversos com la consultoria, la intermediació, la promoció, la construcció o la gestió de carteres, i en els principals usos immobiliaris (oficines, industrial-logístic, retail i residencial), el converteix en un bon coneixedor del funcionament del sector immobiliari en el seu conjunt.